Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nemocenské v roce 2009

18. 12. 2008

Zaměstnavatel, který vyplácel zaměstnancům v roce 2008 dávky nemocenského pojištění, pokračuje i v roce 2009 ve výplatě dávek nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. 1. 2009 - nárok přechází do roku 2009, a to po dobu maximálně 1 roku, přičemž dávky budou vypláceny podle právních předpisů platných před 1. 1. 2009.

Při vzniku pracovní neschopnosti od 1. 1. 2009 vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci prvních 14 dnů pracovní neschopnosti (PN) náhradu mzdy. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny od čtvrtého pracovního dne (první 3 pracovní dny jsou neplacené), a to jen v době trvání pracovního vztahu. Náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění a zaměstnavatel ji vyplácí na základě předložení dokladů o PN (tím je rozhodnutí o vzniku dočasné PN a rozhodnutí o ukončení dočasné PN nebo potvrzení o trvání PN, trvá-li PN déle než 14 kalendářních dnů).

Další dávky nemocenského pojištění - ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství vyplácí od prvního dne pouze ČSSZ.

Je-li pracovní neschopnost dlouhodobější (nad 14 kalendářních dnů), prokazuje zaměstnanec trvání pracovní neschopnosti „Potvrzením o trvání pracovní neschopnosti“, které mu vystavuje ošetřující lékař.

Od 15. dne trvání pracovní neschopnosti, až do jejího ukončení, se poskytuje nemocenské, a to za kalendářní dny. Tyto dávky vyplácí nově Česká správa sociálního zabezpečení. Zaměstnanec má možnost si zvolit způsob výplaty dávky - bezhotovostní výplatu na účet vedený u peněžního ústavu v ČR - nebo výplatu v hotovosti (poštovní poukázkou). Ve druhém případě hradí náklady za doručení.

Všechny doklady o vzniku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství odevzdá zaměstnanec zaměstnavateli, který je neprodleně zašle ČSSZ spolu s podklady mzdové účtárny o částkách rozhodných pro výpočet výše dávky. Podle zákona o nemocenském pojištění je lhůta na vyplacení dávek správou sociálního zabezpečení 30 dnů.

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost vyplnění všech údajů a podpisů na dokladech předávaných ČSSZ. Při chybném nebo nedostatečném vyplnění podkladů se doba výplaty dávek výrazně prodlouží.

Podrobné informace najdete na:

http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/Novy-zakon-o-nemocenskem-pojisteni/