Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protizákonnosti hromadného propouštění

3. 1. 2010

Ve fotogalerii protizákonné výpovědi naleznete (na prvních šesti snímcích) stejnopis dopisu, který dne 29. října 2009 zaslal předseda prezidia SOV ministrovi obrany a v němž upozornil na pochybení rezortu MO, pro které mohou být výpovědi dané občanským zaměstnancům v rámci hromadného propouštění ke konci roku 2009 NEPLATNÉ.

Vzhledem k závažnosti pochybení, kterými byl dle názoru SOV hrubě porušen zákoník práce ze strany rezortu MO, byl stejnopis dopisu elektronicky odeslán téhož dne na vědomí i předsedovi vlády, ministrovi práce a sociálních věcí a generálnímu inspektorovi Státního úřadu inspekce práce (viz sedmý snímek).

Následně byl dne 30. října 2009 odeslán stejnopis dopisu elektronicky i všem vedoucím inspektorům oblastních inspektorátů práce (viz osmý snímek) k vyvození závěrů a přijetí vlastních opatření v jejich působnosti, tzn. na úseku kontroly ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

V souladu s § 62 odst. 5 zákoníku práce byl dne 6. listopadu 2009 elektronicky odeslán zainteresovaným ředitelům úřadů práce (viz devátý snímek) nesouhlas s písemnými zprávami o rozhodnutí o hromadném propouštění k 31. prosinci 2009, které byly úřadům práce zaslány jednotlivými vojenskými útvary a vojenskými zařízeními rezortu Ministerstva obrany.

Dne 7. prosince 2009 byla předsedovi prezidia SOV doručena odpověď ministra obrany (viz desátý snímek) k výše zmíněnému upozornění na možnou neplatnost výpovědí při hromadném propouštění, v níž ministr uvádí, že názor rezortu MO je poněkud odlišný než názor SOV. Z textu posledního odstavce dopisu je zjevné, že ministerstvo nemíní nezákonně dané výpovědi samo odvolat a v podstatě odkazuje propouštěné občanských zaměstnance na to, aby se dožadovali neplatnosti výpovědí soudní cestou.

Je sice smutné, že se státní orgán chová takovýmto způsobem, ale SOV v podstatě nic jiného, než ignorování práva ze strany MO, neočekávaly. Proto SOV doporučují všem občanským zaměstnancům, kteří se nechtějí s výpovědí v rámci hromadného propouštění smířit, konzultaci s právníkem ohledně případného podání žaloby na Českou republiku zastoupenou organizační složkou státu MO.

Dne 22. prosince 2009 převzal předseda prezidia SOV stanovisko generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce (viz jedenáctý a dvanáctý snímek) a vzhledem k jeho obsahu, s nímž se SOV neztotožňují, požádá zřejmě generálního inspektora SÚIP o osobní projednání zaslaného stanoviska.

 

Náhledy fotografií ze složky protizákonné výpovědi

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ad Nikola B. 02.12./11:40

(Josef TOMEK, 2. 12. 2009 17:12)

Usnesením vlády ze dne 8.6.2009 č. 715 schválila vláda snížení počtu funkčních míst v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu České republiky od roku 2010 tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení - viz http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/6BFDE5B071A154C5C12575E5004024F1/$FILE/715%20p%C5%99%C3%ADloha%20w090608a.0715.pdf

U Ministerstva obrany naleznete ve sloupci "snížení počtu funkčních míst" údaj "1492". Jenže toto číslo ministr obrany podstatně překročil a od 1. ledna 2010 se svévolně rozhodl snížit počty funkčních míst v rezortu MO o 4.500! Tedy TROJNÁSOBNĚ(!) oproti údaji uvedenému ve zmíněném usnesení vlády.

Pozn.: Číslo "1492", které rezort předložil vládě, vyjadřovalo totiž pouze počet neobsazených (volných) tabulkových míst v rezortu MO a s fyzickým propouštěním občanských zaměstnanců ani vojáků z povolání nemělo nic společného.

Usnesení vlády je zákonné rozhodnutí

(Nikola B., 2. 12. 2009 11:40)

Vážený pane předsedo, v dopise píšete, že neexistuje žádné zákonné rozhodnutí ke snižování počtů v resortu MO. Ale to není pravda, protože o snížení počtů rozhodla vláda usnesením č. 715 dne 8.6.2009

Ad JUDr. Hradílková 30.10./13:01

(Josef TOMEK, 8. 11. 2009 18:33)

Ze stránky
http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/omdz/protizakonne-vypovedi
se po kliknutí na první z obrázků na této stránce dostanete na
http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/omdz/protizakonne-vypovedi/60
a po dalším kliknutí na obrázek se Vám objeví stránka
http://www.sov-info.estranky.cz/fotoalbum/omdz/protizakonne-vypovedi/original/60
a ta už by měla jít přečíst dobře.

Ad Ludvík 01.11./19:44

(za SOV: Petr Brejla, 2. 11. 2009 22:03)

Z Vašeho dotazu nevyplývají žádné konkrétnosti (např. u kterého vojenského útvaru jste zaměstnán, důvod výpovědi)

Obecně, pokud se na Vás vztahují skutečnosti uvedené v dopise předsedy prezidia SOV čj. 10-1/SOV-2009, Vám doporučuji:

1) Promyslete si, zda se Vám - vzhledem k dosavadní délce zaměstnání v rezortu MO - nevyplatí nechat si vyplatit zvýšené odstupné a z rezortu odejít (v roce 2010 totiž nemusí být zvýšené odstupné již vypláceno, jelikož nemusí dojít k dohodě na nové kolektivní smlouvě). A pokud se Vám to nevyplatí, tak

2) sdělte co nejdříve zaměstnavateli (písemně - nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou, resp. dopisem předaným přes "podačku" nebo zápisem do "knihy hlášení"), že výpověď považujete za nezákonnou (pro důvody zmiňované pod písmeny B, C a D v dopise čj. 10-1/SOV-2009) a uveďte, že se dovoláváte dle § 20 ZP její neplatnosti. A pokud zaměstnavatel výpověď sám neodvolá (§ 50/5 ZP), tak

3) si vyhledejte dobrého pracovněprávního advokáta a po konzultaci s ním

4) uplatněte u soudu dle § 72 ZP - nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl Váš pracovní poměr skončit rozvázáním pracovního poměru výpovědí - neplatnost tohoto rozvázání pracovního poměru a

5) souběžně si stěžujte na protiprávní postup rezortu MO cestou příslušného oblastního inspektorátu práce (zákon č. 251/2005 Sb.) - vice na www.suip.cz

V případě jakýchkoliv nejasností napište na email sov.prezidium@seznam.cz

Výpověď

(Ludvík, 1. 11. 2009 19:44)

Jsem občanský zaměstnanec, dostal jsem od velitele výpověď, se kterou nesouhlasím. Mám končit na konci roku. Co mám dělat, abych mohl v armádě zůstat?

K nezákonným výpovědím

(JUDr.Hradílková, 30. 10. 2009 13:01)

Děkuji za zaslaný odkaz, ale bohužel,nedaří se mi text dopisu ministru obrany zvětšit tak, abych jej mohla přečíst. Poraďte, co s tím.
Zdravím, Hradílková, právnička ČMOSA