Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stížnost na OMDZ 2008

5. 12. 2007

V reakci na neprojednání OMDZ na rok 2008 zaslal předseda prezidia SOV paní ministryni dopis s tímto textem a požádal ji o stanovisko:

„Vážená paní ministryně,

dne 30. listopadu 2007 jste podepsala - bez předchozího projednání s odborovými organizacemi působícími v rezortu MO - Nařízení k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v rezortu MO na rok 2008 (dále jen „rozhodnutí o OMDZ“).

Jménem SOV Vám sděluji, že takový postup je protizákonný, neboť Vaše rozhodnutí o OMDZ - týkající se zamýšlených strukturálních změn Ministerstva obrany, racionalizačních a organizačních opatření ovlivňujících zaměstnanost a opatření souvisejících s hromadným propouštěním (dále jen „strukturální změny“) - nebylo v dostatečném předstihu před jeho uskutečněním projednáno (viz § 278 odst. 3 zákoníku práce) se všemi odborovými organizacemi působícími v rezortu MO, a tím došlo k porušení ustanovení § 287 odst. 2 písm. h) v návaznosti na § 280 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Paní ministryně, SOV Vás (čj. 6 a 16/2007-SOV) i Vaše podřízené (čj. 17 a 18/2007-SOV; zápis čj. 13-4/2007/DP-2689; zápis čj. 817-12/2007-7542; zápis z jednání ke zrušení KaNMO-P z 15. října 2007; e-mail předsedy prezidia SOV řediteli SPers MO ze dne 13. září 2007) několikrát písemně upozorňovaly na porušování zákoníku práce v souvislosti s neprojednáváním před uskutečněním jednotlivých opatření, avšak jak je vidět, rezort MO se z těchto upozornění zjevně vůbec nepoučil a zákoník práce je jím neustále porušován.

K uvedené problematice se vyjádřila i IMO svým čj. 548-8/2007-1216, ale zřejmě bez jakéhokoliv zobecnění pro rezort MO.

SOV jsou s ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodnuty podat ke Státnímu úřadu inspekce práce stížnost na rezort MO za správní delikt podle § 23 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, způsobený trvalým porušováním některých ustanovení zákoníku práce, nicméně jsou však ochotny přistoupit s rezortem MO na smír a stížnost nepodávat, pokud, paní ministryně:

  1. okamžitě  zrušíte Vaše rozhodnutí  o OMDZ na rok 2008,

  2. nové rozhodnutí o OMDZ vydáte až po řádném projednání veškerých na rok 2008 zamýšlených strukturálních změn se všemi odborovými organizacemi působícími v rezortu MO,

  3. přislíbíte, že budete i v budoucnu řádně projednávat všechny návrhy doplňků k OMDZ, které se týkají zamýšlených strukturálních změn, se všemi odborovými organizacemi působícími v rezortu MO.

SOV jsou názoru, že by patrně nebylo od věci, abyste zároveň potrestala i odpovědné funkcionáře, kteří měli za rezort MO projednat s odborovými organizacemi návrh OMDZ na rok 2008 před jeho schválením, leč neučinili tak. Bylo by taktéž zajímavé vědět, zda tito funkcionáři nedodržují ustanovení zákoníku práce vědomě nebo pouze z neznalosti - ačkoliv pro rezort MO jsou obě varianty naprosto stejně zhoubné.

Vážená paní ministryně, jelikož jsem značně skeptický k tomu, zda je rezort MO vůbec schopen zobecňovat svá pochybení, zasílám tento dopis na vědomí rovněž všem Vašim náměstkům i náčelníkovi Generálního štábu AČR. Současně chystám umístění dopisu i na informační web SOV www.sov-info.estranky.cz.

Prosím o Vaše stanovisko a jsem s úctou, předseda prezidia SOV“